Locuri Limitate!

6 Ședințe Axile + Inghinal Total + Brațe

3522 lei

2289 lei

6 Ședințe Axile + Inghinal Total + Picior Integral

4596 lei

2987 lei

6 Ședințe Axile + Inghinal Total

2448 lei

1591 lei

6 Ședințe Inghinal Total

1474 lei

990 lei

6 Ședințe FULL BODY

6100 lei

4200 lei

6 Ședințe Picioare Integral

2148 lei

1396 lei

6 Ședințe Brațe Integral

1174 lei

720 lei

6 Ședințe Față Integral

1074 lei

698 lei

6 Ședințe Gambe

1174 lei

720 lei

6 Ședințe Inghinal Total + Picioare Integral

3533 lei

2289 lei

6 Ședințe Axile

1174 lei

720 lei