Termeni și condiții

CAPITOLUL 1

Definiții / Termeni

1.1. Site – domeniul www.skinbeautyclinic.ro și subdomeniile acestuia.

1.2. SKIN BEAUTY CLINIC – este denumirea comercială a S.C. SKIN EVOLUTION S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în str. Zaharia Stancu 6C, Bl 14, Etaj P, Brașov, cu număr de ordine la ONRC J8/2381/2019, CUI: RO41394190.

1.3. Vânzător – SKIN BEAUTY CLINIC

1.4. Utilizator – orice persoană fizică/juridică sau orice entitate juridică ce:

– vizitează site-ul și prin navigare – și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale sau notificare GDPR.

– e înregistrată pe  site și prin: finalizarea procesului de creare a contului- și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

1.5. Cumpărător – orice persoană fizică / juridică sau orice entitate juridică ce:

-își face un cont în site și efectuează o comandă sau solicită plasarea unei comenzi telefonice prin intermediul operatorilor SKIN BEAUTY CLINIC.

-are sau obține acces la Conținutul siteului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către SKIN BEAUTY CLINIC sau în baza unui acord de utilizare existent între SKIN BEAUTY CLINIC și acesta.

1.6.Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail /nume /nr de telefon /user și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre el și istoricul său în Site (comandă/produse/plăți/documente etc).

1.7.Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

1.8.Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului, ca urmare a Comenzii încheiate.

1.9.Campanie promoțională  – acțiunea de a prezenta în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii la un preț promoțional , având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

1.10. Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

1.11. Conținut
•    toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

•    informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

•    informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

•    date referitoare la Vânzător
•    conținutul oricărui comunicat trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin orice mijloc de comunicare disponibil(verbal/email/tel/SMS)
•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta,prin orice mijloc de comunicare disponibil (verbal/email/tel/SMS)

1.12. Recenzie – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

1.13. Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unei Recenzii sau a unui alt comentariu.

1.14. Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/ Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă, venită sub formă scrisă prin e-mail sau social media și/sau verbal prin telefon.

1.15. Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/ Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezinta o explicație oferită de un Utilizator/ Cumpărător unui alt Utilizator/ Cumpărător în cadrul unei discuții.

1.16. Document – prezentele Termene și Condiții.

1.17. Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

1.18. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către SKIN BEAUTY CLINIC Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
1.19. Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

CAPITOLUL 2

Documente / Comenzi / Contracte

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă  va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind termenul de valabilitate oferit de către companiile de producție partenere sau furnizori.

CAPITOLUL 3

Politica de vânzare online

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Cumpărător. SKIN BEAUTY CLINIC își rezervă dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel SKIN BEAUTY CLINIC. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al SKIN BEAUTY CLINIC pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. SKIN BEAUTY CLINIC poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care SKIN BEAUTY CLINIC are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.5. În cazul unor modificări ale comenzilor sau programului de primire al comenzilor, Beneficiarul se obligă să anunțe, la adresa brasov@skinmedicbeautyclinic.com, înainte cu cel puțin 48 de ore, toate modificările dorite.

3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.8. După achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor și Serviciilor.

CAPITOLUL 4

Cesionarea și subcontracararea

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

CAPITOLUL 5

Comanda

5.1. Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. SKIN BEAUTY CLINIC își rezervă dreptul de a nu fi responsabilă pentru informațiile furnizate în mod incorect.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
          5.4.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
          5.4.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SKIN BEAUTY CLINIC, în cazul plății online;
          5.4.3. Datele furnizate de către Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

5.5. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

CAPITOLUL 6

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

6.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a SKIN BEAUTY CLINIC , acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

6.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea,  expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de SKIN BEAUTY CLINIC , includerea oricărui Conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SKIN BEAUTY CLINIC asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al SKIN BEAUTY CLINIC.

6.3. Orice Conținut la care Clientul are sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între SKIN BEAUTY CLINIC și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea SKIN BEAUTY CLINIC cu referire la acel Conținut.

6.4. În cazul în care SKIN BEAUTY CLINIC conferă Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea SKIN BEAUTY CLINIC pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

6.5. Niciun Conținut transmis Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SKIN BEAUTY CLINIC și/sau al angajatului SKIN BEAUTY CLINIC care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

6.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

CAPITOLUL 7

Bunuri / Servicii pentru care nu se asigură dreptul de anulare / retragere

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere sau anulare din Contract următoarele:
– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
– furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
– furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;
– furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

– toate produsele SKIN BEAUTY CLINIC care îndeplinesc una sau mai multe dintre caracteristicile enumerate mai sus – nu pot fi returnate de către Client.

CAPITOLUL 8

Confidențialitate

8.1. SKIN BEAUTY CLINIC va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului SKIN BEAUTY CLINIC nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a SKIN BEAUTY CLINIC, Utilizatorul / Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai SKIN BEAUTY CLINIC: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care SKIN BEAUTY CLINIC poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

CAPITOLUL 9

Publicitate

9.1. Newsletterele SKIN BEAUTY CLINIC sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de către SKIN BEAUTY CLINIC. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

9.2. În momentul în care,Utilizatorul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.
Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
          9.2.1. prin contactarea SKIN BEAUTY CLINIC în acest sens.
          9.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

9.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.
9.4. Promoțiile efectuate de SKIN BEAUTY CLINIC cad sub incidența legii OG. Nr 99/2000 și acestea pot suferi modificări în funcție de campaniile de marketing implementate.

CAPITOLUL 10

Facturare – Plată

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.skinbeautyclinic.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de către SKIN BEAUTY CLINIC precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de SKIN BEAUTY CLINIC, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către SKIN BEAUTY CLINIC în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 de ore în Cont, utilizatorul/cumpărătorul /clientul este rugat să ne sesizeze acest aspect pe adresa de mail brasov@skinmedicbeautyclinic.com sau la datele de contact suplimentare.
10.8 Datele cardului de plată ale Clientului nu vor fi accesibile SKIN BEAUTY CLINIC și nici nu vor fi stocate de către SKIN BEAUTY CLINIC sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este BANCA TRANSILVANIA societate constituită și care funcționează conform legislației din România, având sediul social ……………………………………………………………………………………

10.9. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

10.10. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile.

CAPITOLUL 11

Livrarea bunurilor

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat, printr-un partener terț, door-to-door către Cumpărător.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor insoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor doar pe teritoriul României.

11.4. CUMPĂRĂTORUL își asumă responsabilitatea deplină pentru introducerea informațiilor de livrare corectă.

CAPITOLUL 12

Garanții

12.1. Toate Bunurile comercializate de către SKIN BEAUTY CLINIC, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

CAPITOLUL 13

Transferul proprietății bunurilor

13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (ințelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de către personalul Vânzătorului).

CAPITOLUL 14

Răspundere

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea  acestora.

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

14.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

14.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către SKIN BEAUTY CLINIC, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

CAPITOLUL 15

Înscrierea de recenzii, comentarii, întrebări și răspunsuri

15.1. Înscrierea de Recenzii, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/ Cumpărători, in secțiunile “RECENZIE” aferente fiecărui produs. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

15.2. În momentul înregistrării unui anumit Comentariu/Întrebare/Răspuns/Recenzie pe Site, Utilizatorii/ Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

15.3. Fiecare Utilizator/ Cumpărător, în momentul înscrierii de Recenzii /Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

– să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
– să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/ Cumpărător;
– să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi transmisă prin e-mail la adresa brasov@skinmedicbeautyclinic.ro sau pe conturile de social media ale SKIN BEAUTY CLINIC;
– să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
– să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit  produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
– să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
– să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
– să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către  Vânzător sau să înscrie materiale de natură publicitară;
– să nu utilizeze acest canal ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Utilizatorii/ Cumpărătorii ce înscriu recenzii la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:
– fișierele încărcate  vor conține imagini și/sau videoclipuri  care se referă  la produsul sau serviciul pentru care se scrie recenzia asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
– fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți,  limbaj licențios  sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;
– fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;
– fișierele incărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul.

15.5. Când un Comentariu/Întrebare sau Răspuns /Recenzie este semnalat de către un Utilizator/ Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

15.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, , acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/ Cumpărătorului de a înscrie Recenzia /Comentariile /Întrebările sau Răspunsurile.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție adresa de e-mail brasov@skinmedicbeautyclinic.com

CAPITOLUL 16

Forța majoră

16.1. Nici una din părți nu va fi răspunăatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

16.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

CAPITOLUL 17

Legea aplicabilă - Jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între SKIN BEAUTY CLINIC și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.